13 XI 2018  

Powstanie Warszawskie (dopisek żałobny)         

29 X 2018  

Boezja:   Konkretnej!

         

index.htm

literatura, wypisy, urywki, fragmenty, ciekawostki, rozmaitości