6  I  2019

Czy dobrze pamiętasz "Pana Tadeusza" ?    test

13 XI 2018  

Powstanie Warszawskie (dopisek żałobny)          

29 X 2018  

Boezja:   Konkretniej!

         

index.htm

literatura, wypisy, urywki, fragmenty, ciekawostki, rozmaitości