Copyright w Czytaj!

WYPISY WYPISKI FRAGMENTY

Copyright – patrz Polskie Prawo Autorskie

W każdym razie miło nam będzie gdy jako źródło zostanie podane:   czytaj.net
(zwłaszcza że sporządzenie niektórych wymagało pewnego wysiłku twórczego)

      

 

POZOSTAŁE

Copyright Czytaj! w imieniu Autorów.     ISBN 83-85077-13-8

       

Jeśli Autor występuje pod pseudonimem numerowym:

     publikacja jest  dozwolona pod warunkiem podania jako Autora:  czytaj.net

Jeśli Autor jest wymieniony in extenso:

     należy zwrócić się e-mailem do Czytaj!:  redaktor@czytaj.net

 

Autorem textów niepodpisanych bądź podpisanych ŁS jest Łukasz Sławiński

      

     

do Czytaj!

literatura, wypisy, urywki, fragmenty, ciekawostki, rozmaitości